• HOT LINE : 082-324-5668

ปั๊มน้ำ Mitsubishi Series : QS

Mitsubishi Series-QS

 

mitsubishi QS seriesปั๊มน้ำ Mitsubishi

Series : QS
( 80W - 500W )
 
ปั๊มน้ำ Mitsubishi QS Series แยกเป็น 4 รุ่น ดังนี้
รุ่น CP ปั๊มน้ำธรรมดา
รุ่น WP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
รุ่น EP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
รุ่น IP ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์
เพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้น ประหยัดพลังงาน ทำงานแม่นยำ ปลอดภัยทุกรายละเอียด
ด้วยแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอทั่วทุกจุด แม้เปิดใช้น้ำพร้อมๆกัน
 
 
 
 
 
ราคารุ่น  WP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
Model
WP-85QS
WP-105QS
WP-155QS
WP-205QS
WP-255QS
WP-305QS
WP-355QS
WP-405QS
PROMOTION
4,000
4,390
5,070
6,120
6,590
6,920
10,380
13,940
 
ราคารุ่น  CP ปั๊มน้ำธรรมดา ไม่อัตโนมัติ
Model
CP-255QS
CP-405QS
PROMOTION
5,500
7,500
 
ราคารุ่น  EP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
Model
EP-155QS
EP-205QS
EP-305QS
EP-405QS
PROMOTION
5,700
6,700
6,900
13,300
 
ราคารุ่น  IP ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์
Model
IP-505QS
PROMOTION
26,670 

qs-series-spec