• HOT LINE : 082-324-5668

Packaged Transfer Pumps “Grundfos”
pakaged transfer pumps grundfos-1

Packaged Transfer Pumps “Grundfos”

Pump Model Motor(kw) Flow(m3/hr) Head(M) Discharge Pipe(inch) Price(Baht)
CM3-4 0.45 1-4 20-35 2 xxx
CM3-4 0.45 1-4 20-35 2 xxx
CM3-5 0.65 1-4 25-45 2 xxx
CM3-5 0.65 1-4 25-45 2 xxx
CM3-6 0.65 1-4 30-54 2 xxx
CM3-6 0.65 1-4 30-54 2 xxx
CM5-3 0.67 1.5-6 18-27 2 xxx
CM5-3 0.67 1.5-6 18-27 2 xxx
CM5-3 0.67 1.5-6 18-27 2 xxx
CM5-3 0.67 1.5-6 18-27 2 xxx
CM5-4 0.84 1.5-6 22-35 2 xxx
CM5-4 0.84 1.5-6 22-35 2 xxx
CM5-4 0.84 1.5-6 22-35 2 xxx
CM5-4 0.84 1.5-6 22-35 2 xxx
CM5-5 1.2 1.5-6 30-45 2 xxx
CM5-5 1.2 1.5-6 30-45 2 xxx
CM5-5 1.2 1.5-6 30-45 2 xxx
CM5-5 1.2 1.5-6 30-45 2 xxx
CM5-6 1.2 1.5-6 35-55 2 xxx
CM5-6 1.2 1.5-6 35-55 2 xxx
CM5-6 1.2 1.5-6 35-55 2 xxx
CM5-6 1.2 1.5-6 35-55 2 xxx
CM10-2 1.2 3.5-15 13-31 2-1/2 xxx
CM10-2 1.2 3.5-15 13-31 2-1/2 xxx
CM10-2 1.2 3.5-15 13-31 2-1/2 xxx
CM10-2 1.2 3.5-15 13-31 2-1/2 xxx
CM10-3 2.2 3.5-15 22-47 2-1/2 xxx
CM10-3 2.2 3.5-15 22-47 2-1/2 xxx
CM10-3 2.2 3.5-15 22-47 2-1/2 xxx
CM10-3 2.2 3.5-15 22-47 2-1/2 xxx
CM10-4 3.2 3.5-15 30-61 2-1/2 xxx
CM10-4 3.2 3.5-15 30-61 2-1/2 xxx
CM10-4 3.2 3.5-15 30-61 2-1/2 xxx
CM10-4 3.2 3.5-15 30-61 2-1/2 xxx
CM15-2 2.2 6.0-21 22-34 3 xxx
CM15-2 2.2 6.0-21 22-34 3 xxx
CM15-3 4 6.0-21 32-52 3 xxx
CM15-3 4 6.0-21 32-52 3 xxx

โครงสร้าง
- ประกอบด้วยปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด “Grundfos” Model:CM จำนวน 2 ตัว
- เสื้อปั๊ม(Casing)ทำจากสแตนเลส,ใบพัด(Impeller) ทำจากสแตนเลส
- ตู้ควบคุม(Control)จำนวน 1 ใบ ยึดติดรวมแน่นหนาบนแท่นฐานเหล็กราง พ่นสีป้องกันสนิม
- ท่อร่วม(Manifold)ด้านจ่าย(Discharge)ติดตั้งพร้อมใช้งาน

ระบบไฟฟ้า - ใช้ไฟฟ้า 3เฟส ขนาดแรงดัน 380-415 โวลท์ 50 Hz

การทำงาน
- แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบ Manual และ ระบบ Automatic

  • “Manual” :อาศัยการทำงานผ่านมือกด สวิทช์สตาร์ทและสต๊อปที่หน้าตู้ควบคุม
  • “Automatic”:การทำงานอัตโนมัติ ด้วยชุดตรวจจับอิเลคโตรด(Electrod)

- มีระบบเสริมแรงดันและเพิ่มปริมาณน้ำด้วยปั๊มตัวที่สอง,มีระบบสลับการทำงานของปั๊มแต่ละตัว
- การป้องกันน้ำขาด (Dry Run Protection)ด้วยชุดตรวจจับอิเลคโทรด(Electrode)
- ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย(Overload)และฟิวส์ป้องกันการลัดวงจร