• HOT LINE : 082-324-5668

ชุดปั๊มน้ำสำหรับระบบเพิ่มแรงดัน Packaged Boosting Pumps

หรือในบ้านเราเรียกว่า บูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pumps) ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบนอนหรือแบบตั้ง สำหรับระบบเพิ่มแรงดัน รวมถึงงานส่งน้ำ สำหรับอาคารสูง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น

หลักในการทำงาน ของระบบ Booster Pump คือ

  • การรักษาแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่สม่ำเสมอ โดยอาศัยการทำงานของสวิสท์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน
  • ระบบบูสเตอร์ปั๊มที่นิยมใช้กันจะเป็นแบบทำงานสลับและเสริมช่วย (Alternate/Parallel) ซึ่งประกอบด้วย ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับกันทำงานและจะเสริมช่วยอีกตัวเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้น